Beste
prijs/kwaliteit
Gratis verzonden
vanaf €50,-
Verzending
binnen 1 werkdag

Klanten geven ons een 9.4

Thorndown

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Raphaël de Bièvre (RDBS),

Klein-Akkerstraat 14A, 2880 Bornem, België

BTW BE0866534454

raphael@thorndown.be

tel: +32 477 76 86 26

Artikel 1

Deze Verkoopsvoorwaarden regelen uitsluitend de rechten en plichten van partijen bij verkoop via de website www.thorndown.nl.

De verkoper betreft Raphaël De Bièvre (RDBS) met zetel te 2880 Bornem, Klein-Akkerstraat 14A, België ( hierna “Verkoper”). De persoon die wenst aan te kopen wordt verder de “Klant” genoemd. Samen worden zij de “Partijen” genoemd.

De Klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden te erkennen en te aanvaarden.

Artikel 2

De Klant heeft een recht op toegang tot, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op de Klant betrekking hebben, door contactname met de Verkoper.

Artikel 3

De prijs van elk Product of elke dienst die op de Site wordt verkocht, wordt weergegeven in Euro en is de prijs geldend op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling. Indien BTW wordt aangerekend is deze inbegrepen in de prijs. De prijs is exclusief leveringskosten, die steeds ten laste zijn van de Klant en die via de website te berekenen zijn. De leveringskosten dienen samen met de prijs betaald te worden.

De Klant plaatst zijn bestelling door het volgen van de procedure op de website.

De Verkoper behoudt zich alle recht voor elke bestelling, dan wel levering te annuleren in geval van geschil met de Klant, wanbetaling of berichtgeving van de bankinstelling, zonder dat daaruit enige aansprakelijkheid in hoofde van de verkoper kan volgen.

De Klant kan zijn bestelling annuleren meteen na die bestelling, dit voor zover de betaling nog niet werd uitgevoerd.

Artikel 4

De Klant kan betalen met kredietkaarten (Visa en Mastercard), iDeal, Bancontact of SEPA Incasso.

De eigendomsoverdracht gebeurt pas na volledige ontvangst van de betaling door de Verkoper.

Artikel 5

5.1.

De levering van de producten gebeurt door de Verkoper op het door de Klant vermelde adres aan de daar aanwezige persoon. Dan gebeurt eveneens de risico-overdracht. Bij afwezigheid wordt bericht gelaten met vermelding van de procedure tot ontvangst.

Onze standaard leveringstermijn is 1-3 dagen.

Houd er rekening mee sommige leveringen worden beïnvloed door de coronaviruspandemie. Als onze koeriers een piek in het aantal pakketten ervaren, kunnen ze deze mogelijk niet allemaal verwerken om binnen de genoemde termijn te bezorgen. Dit komt doordat een beperkt aantal personeelsleden kan werken en deze beperkte personeelsleden slechts een x-aantal pakketten fysiek kunnen verwerken. Af en toe overschrijdt het volume het aantal personeelsleden en kunnen pakketten met 24 uur worden vertraagd.

Er wordt niet geleverd op feestdagen en in het weekend.

De Klant ontvangt een e-mailbericht van het bezorgbedrijf met de mededeling dat zijn pakket in hun systeem staat. De Klant kan pakketten online volgen via de link in de e-mail.

Kleinere pakketten worden van maandag tot en met vrijdag verzonden en kunnen ook op zaterdag worden bezorgd. Een trackingreferentie wordt ook hier in de mail aan de Klant verstrekt.

De Verkoper gebruikt gerenommeerde koeriersbedrijven om de goederen te bezorgen om zo een veilige levering te garanderen. Houd er echter rekening mee dat er tijdens het transport schade en vertragingen kunnen ontstaan. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor eventuele extra kosten als gevolg van schade of vertragingen, andere dan de door de Klant betaalde prijs.

Als er bestellingen zijn die dringend zijn, dient de Klant de Verkoper te bellen of een bericht sturen om te controleren of de bestelling de Verkoper op tijd zal bereiken. De Verkoper zal zijn uiterste best doen om de Klant te helpen en zijn bestelling zo snel mogelijk te bezorgen.

5.2.

Meteen na de ontvangst moet de Klant de producten controleren en dient hij gebeurlijke klachten te formuleren, waarvoor hij over een vervaltermijn van 24 uur na levering beschikt.

Daartoe dient de Klant een foto (‘s) van de schade of gebreken, met uitleg en inclusief afleververpakking te bezorgen aan de Verkoper via email, samen met details van de leverdatum en bestelgegevens, inclusief het bestelnummer, naam / accountnaam, adres en telefoonnummer voor contact.

De Klant dient ook het batchnummer onder de streepjescode van het blik aan de Verkoper te bezorgen om de fout/gebrek te onderzoeken en de batch te testen.

Een bewaard monster van de batch zal worden getest om te zien of en hoe het product defect is.

De Verkoper neemt daarna telefonisch of per e-mail contact met de Klant op om het probleem door te nemen en desgevallend vervangende goederen op te kunnen sturen.

5.3.

Als De Klant vertragingen of problemen ondervindt bij het bezorgen van zijn pakket, dient hij zo snel mogelijk contact met de Verkoper op te nemen, zodat de Verkoper samen met zijn koeriers het probleem zo snel mogelijk kan oplossen.

Pakketten waarvan wordt vermoed dat ze ontbreken, moeten aan de Verkoper worden gemeld binnen 5 werkdagen vanaf de notificatie-e-mails die de Klant van de Verkoper en zijn koeriers ontvangt van een bestelling. Wanneer De Klant te lang wacht met het melden van problemen dan wordt het steeds lastiger om u goed te kunnen helpen met uw bestelling en het opsporen van problemen.

Artikel 6

De Klant kan de Verkoper van de onderneming in kennis stellen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen een termijn van 14 dagen, te tellen vanaf de dag volgend op de dag van levering van het product. Vanaf deze kennisgeving beschikt de Klant over een termijn van 10 dagen om het product terug te zenden naar de Verkoper. Bij niet-naleving van deze termijnen wordt de Klant geacht definitief af te zien van zijn herroepingsrecht.

De terugzending aan de Verkoper zal geschieden naar het volgende adres: 2880 Bornem, Klein-Akkerstraat 14A, België.

 Bij rechtmatige uitoefening door de Klant (en zo de producten nog in onberispelijke staat zijn in originele en niet-beschadigde verpakking) van zijn herroepingsrecht, zal de Verkoper de door de Klant betaalde prijs (exclusief leveringskosten) binnen de 30 dagen terugstorten aan de Klant.

De Klant dient er rekening mee te houden dat er geen restitutie kan worden gegeven voor RAL-bestellingen, aangezien deze op maat worden gemaakt.

De kosten voor de terugzending conform dit artikel zijn steeds voor rekening van de Klant.

Artikel 7

Bij consumptiegoederen en zo de Klant de hoedanigheid van consument heeft, geldt een wettelijke garantie van één jaar voor tweedehands producten en twee jaar voor nieuwe producten. Elk gebrek dat binnen een termijn van 6 maanden na levering wordt vastgesteld, wordt als en oorspronkelijk gebrek beschouwd. Na deze termijn dient de Klant het bewijs te leveren dat het beweerde gebrek in de kiem bij de verkoop aanwezig was. Zo de garantievoorwaarden vervuld zijn, heeft de Klant indien dat mogelijk is recht op vervanging van het product, dan wel teruggave van de prijs van aankoop.

Artikel 8

De eventuele nietigheid van één of meerdere clausules in deze voorwaarden brengt niet de nietigheid van de volledige voorwaarden met zich mee.

Het Belgische recht is exclusief van toepassing op deze verkopen. In geval van betwisting, zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen, bevoegd.

Wat onze klanten zeggen
19 beoordelingen