Beste
prijs/kwaliteit
Gratis verzonden
vanaf €50,-
Verzending
binnen 1 werkdag

Klanten geven ons een 9.4

Thorndown

Privacy policy

Privacy Statement van Thorndown

Laatste update: 07.04.2021

Dit privacy statement is van toepassing op het gebruik van de website www.thorndown.nl en de daarop uitgewerkte dienstverlening van RDBS. Waar hieronder Thorndown wordt vermeld spreken we over de webshop die is opgericht door RDBS op www.thorndown.nl.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23.10.2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Met dit privacy beleid willen we bezoekers van de webshop aangeven welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar die gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. We leggen ook uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als RDBS met de ontwikkelde website en webshop Thorndown zjjn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande gegevens:

Raphaël de Bièvre, RDBS, Klein-Akkerstraat 14A, 2880 Bornem, België, raphael@thorndown.be

 Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Thorndown verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Het correct verwerken van uw bestelling op onze webshop
  • Versturen van uw producten door middel van Bpost of aangestelde koerier

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email
  • Indien nodig voor facturatie, bedrijfsnaam en btw nummer

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Levering van uw bestelde goederen via onze webshop
  • Payment processing (online betaalsysteem)

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij men dit ons wettelijk opgelegd.

Bewaartermijn

Thorndown bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Uw gegevens worden maximaal 3 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen binnen Thorndown die kennis hebben van uw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding en hebben volledig besef van het belang van het zorgvuldig omgaan met alle gegevens
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid voor al onze systemen
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

 Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Indien u een account heeft aangemaakt op onze webshop, kan u dit steeds raadplegen door in te loggen.

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Mail ons in dat geval via info@thorndown.nl. U heeft ook het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan vernoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Payment processors

Voor het afhandelen van de betalingen in de webshop van Thorndown maken wij gebruik van het platform van Mollie (mollie.com). Mollie verwerkt uw naam en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen Mollie dienstverlening, waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Teamleader. Wij delen uw naam, adres, woonplaatsgegevens en alle nodige details met betrekking tot uw bestelling voor zover u daarvoor een factuur nodig hebt.  Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen en dergelijke. Thorndown en RDBS hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Cookies

Onze webshop deelt cookies uit bij uw bezoek aan onze site. Dankzij cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je bij ons terugkomt. Bovendien helpen ze ons inzien hoe je onze site gebruikt en hoe wij alles beter en klantvriendelijker kunnen maken. Als je onze site met alle functionaliteiten wilt gebruiken, dan is het nodig dat u onze cookies accepteert. Onze cookies zijn enkel functionele cookies en bewaren geen persoonlijke gegevens. Als u liever niet hebt dat uw informatie in de cookie wordt opgeslagen kunt u altijd de cookies uitschakelen of verwijderen aan de hand van de uitleg die uw browser daarover te kennen geeft.

Tevens gebruiken wij analyserende cookies met behulp van Google Analytics en Microsoft Clarity. Ook hierbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Deze geven ons enkel technische gegevens van uw bezoek. Deze informatie gebruiken wij om onze webshop iedere dag opnieuw beter te maken. Deze cookies komen van Google en van Microsoft en wordt na maximaal twee jaar verwijderd. Google en Microsoft delen geen anonieme data met derden.

Onze cookies worden niet gebruikt voor commerciële- en marketingdoeleinden en worden maximaal 1 jaar bewaard.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Wijziging Privacy Statement

Thorndown kan zijn privacy statement te allen tijde wijzigen. Van deze wijziging zullen we steeds een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail indien u deze wilt raadplegen.

Wat onze klanten zeggen
19 beoordelingen